Aklın Sol Yarısı : Yeni Eleştirel Düşünceler Atlası - Işık Kitabevi
Logo

 • Havada Bulut
  Sait Faik Abasıyanık
  Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

  Hafif bir rüzgâr, köpeğin sarı tüylerini, adamın sarılı beyazlı sert s... 

Türler » Siyaset » Aklın Sol Yarısı : Yeni Eleştirel Düşünceler Atlası

Aklın Sol Yarısı : Yeni Eleştirel Düşünceler Atlası


 

50.00 TL


Stok Durumu

Mevcut değil
Bu kitap stoklarımızda bulunmamaktadır, istekte bulunarak getirilmesini ve haberdar edilmenizi sağlayabilirsiniz.


 
Razmig Keucheyan / İletişim Yayınları
Tür: Siyaset

[…] yeni eleştirel düşüncelerin hazırlandığı günümüz dünyasında
durum nedir? Doğu Bloku’nun yıkılması barışçıl ve müreffeh bir “yeni
dünya düzeni” havası yarattıysa da umutların –umudu olanlar için–
yıkılması uzun sürmedi. Kitlesel işsizlik ve genel bir prekarizasyon,
küresel savaş, Kuzey/Güney eşitsizliğinin büyümesi ve kapıda
bekleyen ekolojik kriz, içinde bulunduğumuz dönemi belirleyen
özelliklerden birkaçıdır.
1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılışından sonra ortaya çıkan yeni eleştirel
teorileri inceleyen bu kitap geniş bir perspektifle, Marksizm, post-
Marksizm, post-yapısalcılık, post-kolonyal teori, queer teori gibi
oldukça kapsamlı bir tartışma zeminini ele alıyor. Judith Butler’dan
Alain Badiou’ya, Fredric Jameson’dan Antonio Negri, Gayatri Spivak,
Axel Honneth, Perry Anderson ve Zizek’e dek birçok düşünürün
birbirleriyle ilişkili, kimi zaman birbirlerini tamamlayan teorilerini
inceliyor, karşılaştırıyor. 1990 sonrasında dünyada yaşanan sosyal
ve politik gelişmeleri de bu bağlama dahil ediyor. Aynı zamanda, bir
teoriyi “yeni” olarak adlandırabilmenin kriterlerini sorguluyor. Eleştirel
düşüncelerin merkezinin 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra Doğu
ve Batı Avrupa’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne kaymasının, bu
eleştirilerin doğasında yol açtığı büyük değişikliklerin altını çiziyor; yeni
dünya düzeninin analizini yapıyor.

 
2. Hamur, karton, 368 sayfa, 2016
ISBN: 9789750518980 
 
 
 
 
     
     

Yeni Eklenenler

 • Anyayı Beklerken
  Michael Morpurgo
  Tudem Kültür

  Savaşa çocukların gözünden bakmak…

  Yeni Tarihselcilik Kuramı ve Türk Edebiyatında Postmodern Tarih Romanları
  S. Dilek Yalçın Çelik
  Hiperlink Yayınları

  Türkiye gerçekliği için 1980 sonrası çok özel bir dönemdir. Postm... 

 • Ta-leme (Yunanca)
  Hasan Kaili
  Dorlion Yayınevi

  Ta lème geleneksel dilbilgisi öğretiminde üzerinde ç... 

 • Psikanalizin Temel İlkeleri
  Jacques Lacan
  Çolpan Kitap

    Psikanalizin Temel İlkeleri, entelektüel alandaki yoğun üretkenliği çok s...